Asiakaslähtöisyys ja personointi- tarjoa parempaa asiakaskokemusta | Pk-Digi

Asiakaslähtöisyys ja personointi- tarjoa parempaa asiakaskokemusta

Parempaa asiakaskokemusta rakentamassa
Asiakkaat tänään ovat erilaisia kuin muutama vuosi sitten. Mobiililaitteilla etsitään tietoa, kulutetaan palveluita, tehdään varauksia sekä ostetaan. Asiakkaat ovat tottuneet saamaan tietoa ja palveluita 24/7. Asiakkaalle on verkossa tärkeää kuitenkin saada reaaliaikaista palvelua, varsinkin ongelmatilanteissa. Itsepalveluun perustuvassa toiminnassa, kuten verkkokauppa-asioinnissa, tämä korostuu erityisesti. Verkkokaupan sivuille kannattaa laittaa ostamista tukevia palveluita ja sisältöjä. Tuotteiden vertaisarvioinnit, niin hyvässä kuin pahassa, ovat korvaamaton apu ostajalle.
Nettisivuista ja kaikista digitaalisista järjestelmistä kannattaa tehdä mahdollisimman yksinkertaisia ja helppotoimisia. Web-analytiikka kertoo helposti sen, missä kohtaa palveluprosessia syntyvät suurimmat ongelmat.
Web analytiikka ja asiakasymmärrys: http://www.tulos.fi/asiakasnakemys/

Palvelumuotoilu on monipuolinen väline ja prosessi toiminnan kehittämiseen. Hyödynnä myös ammattilaisia, jotka katsovat yritystäsi ja sen toimintaa ulkoapäin. He voivat huomata potentiaalisia uusia ansaintamahdollisuuksia sekä pysyvät virtaviivaistamaan ja tehostamaan toimintaasi.
Opas yrityksille: http://www.kulmat.fi/images/tiedostot/Artikkelit/palvelujen_tuotteistamisesta_kilpailuetua-2.pdf
Solinorin ilmaisen palvelumuotoiluoppaan tilauslinkki: http://welcome.solinor.fi/palvelumuotoiluopas?_ga=2.108994113.275416272.1504173989-1216995448.1504173989

Personoitu markkinointi asiakkaan aiemman toiminnan tai asiakassegmentin perusteella, ei tarvitse olla vaikeaa ja aikaa vievää. Useissa digitaalisissa järjestelmissä on valmius markkinoinnin automaatioon, jolloin kaikki tämä tapahtuu itsestään. Oikein personoitu, asiakkaan tarpeisiin vastaava markkinointi on tehokasta ja se ei tunnu häiritsevältä.
Näin pääset alkuun markkinoinnin automaatiossa: http://www.viidakkocem.fi/blogi/viidakkocem-vinkit-ja-ohjeet/vinkki/5-kysymysta-ja-vinkkia-nain-paaset-alkuun-markkinoinnin-automaatiossa-ilman-harmaita-hiuksia.html?utm_source=%F0%9F%92%AC10+harhaluuloa+markkinoinnin+automaatiosta&utm_medium=email&utm_campaign=

Miksi markkinoinnin automaatio on tärkeää: http://www.tulos.fi/markkinoinnin-optimointi-ja-automaatio

Osallista asiakkaasi
Varsinkin pienyrittäjät, jotka tekevät työtään yksin tai hyvin pienellä henkilökunnalla, voivat jättää kiireessään pohtimatta ovatko omat palvelut ja tuotteet juuri tämän päivän asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaisia. Ota asiakkaasi mukaan kehittämään tuotteitasi, tuotevalikoimaasi sekä palveluitasi. Voit hyödyntää somea ja erilaisia kilpailuita mielipiteiden kartoittamisessa. Voit myös pitää mukavia tuoteiltoja, joiden yhtenä osana on tuotteiden tai palveluiden kehittäminen. Joukkoista asiakkaasi ja tehkää yhdessä.
http://www.fountainpark.fi/go/osallistajan-opas/
http://www.parosterlund.com/pienoiskurssi-osallista-asiakkaat-tuotekehitykseen/

Räätälöinti ja personointi
Saisiko yrityksesi ja asiakkaasi lisäarvoa tuotteiden tai palveluiden räätälöinnistä ja personoinnista? Ovatko tuotteesi tai palvelusi sellaisia, että kustomointi on mahdollista? Räätälöidystä tuotteesta asiakas voi olla valmis maksamaan enemmän. Digitaalisuus antaa tähänkin mielenkiintoisia toteuttamismahdollisuuksia.
Artikkeli personoidun tuotannon tulevaisuudesta: http://www.tekniikkatalous.fi/ttpaiva/personoidut-tuotteet-mullistavat-teollisuutta-tehdastuotanto-palaa-eurooppaan-mutta-tyopaikat-eivat-6633770
Yritys Päivän Peili Oy: https://m.kauppalehti.fi/uutiset/ovikauppa-kukoistaa-netissa/2cKNcH9A
Kustomoitavat ovet: https://www.liukuovitukku.fi/liukuovet

Asiakasymmärrys on tärkeää ja Heli Arantolan ja Kimmo Simonin kirjoittama Tekesin julkaisu ”Palvelemisesta palveluliiketoimintaan. Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana” kertoo ytimekkäästi asiakasymmärryksen tärkeydestä ja sen mahdollisuuksista oman toiminnan kehittämisessä. Julkaisu on tehty BtoB yrityksille, mutta esimerkit ovat sovellettavissa myös asiakaspalvelusektorille.
https://www.tekes.fi/globalassets/julkaisut/palvelemisesta_palveluliiketoimintaan.pdf