Uutta liiketoimintaa | Pk-Digi

Uutta liiketoimintaa

Aiemmissa kolmessa digiportaassa olemme keskittyneet käytännönläheisiin toimiin, joilla pienyrittäjä voi hyödyntää digitalisaatiota omassa liiketoiminnassaan. Tässä ylimmässä portaassa keskitymme miettimään laajemmin sitä, mitä digitalisaatio merkitsee tulevaisuudessa sekä kuluttajille, että yrittäjille. Puhumme uusista liiketoimintamalleista, ansaintalogiikoista, digitaalisista ratkaisuista, teollisesta internetistä, etäseurannasta, koneälystä.

Digitalisaatio luo muutospaineita yhä uusille toimialoille eli se pakottaa ajattelemaan omaa toimintaa uudesta toimivammasta ja tehokkaammasta näkökulmasta. Tätä kutsutaan disruptioksi eli perinteisten toimintamallien murtumiseksi. Kuulostaako vaikealta ja kaukaa haetulta pienyrittäjän näkökulmasta? Ei hätää, vaikka tämä ei tällä hetkellä kosketa juuri sinua, voi materiaali herättää ajatuksia ja ideoita, ja kun aika on kypsä voi tämä ”herättely” jopa poikia jotain ihan uutta ja mullistavaa. Yrittäjän on tärkeää olla ajanhermolla ja tarkkailla oman alan muutoksia. Asiakkaat omaksuvat nopeasti uusia toimintatapoja ja yrittäjien on hyvä pysyä kehityksessä mukana.

Eli avoimin mielin mukaan tälle viimeiselle askeleelle!