Termistöä | Pk-Digi

Termistöä

Alustatalous: Yritys tarjoaa alustan, jonka päällä toiset yritykset tai yksityiset voivat tehdä asioita, yleensä kyse on ostamisesta, vuokrauksesta ja myymisestä (työtä, palveluita, liikkumista, vuokrausta, musiikkia, kuvia, tarvikkeita). Alustatalous integroi käyttäjät ja palvelun tarjoajat ja hämärtävät toimialojen rajoja. Alustojen kautta on myös mahdollisuus kytkeytyä globaalisti muihin toimijoihin. Alustan omistajat hallitsevat yleensä keskeiset komponentit sekä saavat suurimman osan tuotoista.

Diagnosoiva analytiikka: selittää datan perusteella miksi joitain on tapahtunut. Etsitään kerätystä datasta poikkeamia, esimerkiksi tarkkaillaan laitteistojen lokeja tai ihmisten liikehdintää tietyillä alueilla ja reagoidaan muutoksiin. Verkkokaupassa tarkkaillaan maksutapahtumia ja pyritään havaitsemaan luottokorttien väärinkäytöksiä.

Ekosysteemi: Jonkin ohjelmistoratkaisun ympärille muodostunut palveluntarjoajien ja yksittäisten käyttäjien toiminnallinen kokonaisuus. Apple, Facebook ja Google hallitsevat omia ekosysteemejään, jotka ovat satojen miljardien eurojen arvoisia.

Ennakoiva analytiikka: algoritmi etsii aineistosta yhteen liittyviä asioita sekä niiden välisiä riippuvuuksia. Näiden avulla voidaan ennustaa yrityksen tuotteiden menekkiä tietyissä olosuhteissa. Viikonpäivien ja pyhäpäivien, kuten myös sään, on arveltu vaikuttavan asiakasmääriin ja eri tuotteiden menekkiin. Tämän avulla voidaan ennakoida ja ohjata asiakkaiden ostokäyttäytymistä. Analytiikan avulla voidaan ennustaa kannattavuuden kehitystä, asiakassuhteen kestoa, tai jonkin laitteen huoltoajankohtaa ja tarjota oikea-aikaista palvelua. Asiakkaan aikaisemman ostokäyttäytymisen tai asiakastyypityksen perusteella voidaan tarjota automaattisesti muita tuotteita, kuten verkkokauppojen kohdennetuissa tuotesuosituksissa.

Jakamistalous= jaetaan jotain omistamaansa muille korvausta vastaan

Sosiaalinen myynti= on suhteiden ja luottamuksen rakentamista myyntiprosessin ohella.