Tulevaisuuteen katsominen | Pk-Digi

Tulevaisuuteen katsominen

Kehitystä ja muutosta tapahtuu nyt hyvin nopeasti kaikkialla yhteiskunnassa, myös liiketoiminnassa. Kulttuuri on jatkuvaa muutosta ja samanlaisia voimakkaita murroskausia on ollut säännöllisin väliajoin ennenkin. Murroskaudet ovat yleensä saaneet alkunsa selvästi uudenlaisista keksinnöistä jotka ovat tuoneet uusia mahdollisuuksia liikkumiseen, tuottamiseen ja yhteydenpitoon. Teknologinen kehitys ja varsinkin kaiken mahdollisen digitalisointi on nyt käynnistänyt uuden kauden. Murroskausille tyypillistä on epävarmuus ja erilaisten tulevaisuuskuvien yhtäaikainen olemassaolo. Murroskaudet hävittävät aikaisempia työtehtäviä, mutta ne tuovat mukanaan aina uudenlaista työtä ja ansaintamahdollisuuksia.

Tulevaisuuden tutkimus käyttää termiä megatrendit ilmiöistä, jotka ovat maailmanlaajuisia isoja vääjäämättömiä kehityssuuntauksia. Megatrendit muodostuvat useista, toisiaan vahvistavista pienemmistä trendeistä. Isoja megatrendejä ja myöskin liiketoimintamahdollisuuksia ovat:

  1. Väestön ikääntyminen
  2. Kaupungistuminen
  3. Globaalin riippuvuuden kasvu
  4. Ilmastonmuutos
  5. Individualismin kasvu
  6. Digitalisaatio

Sitra eli Suomen Itsenäisyyden rahasto on Suomen valtion tulevaisuustutkimusta oleva laitos, joka julkaisee verkkosivuillaan runsaasti yhteiskunnan tulevaisuutta ja sen kehityskulkuja valottavaa aineistoa. https://www.sitra.fi/aiheet/megatrendit/#megatrendit-2017
https://www.sitra.fi/artikkelit/viisi-uuden-tyon-ja-toimeentulon-asiantuntijaa-joita-kannattaa-seurata/

Mielenkiintoista seurattavaa löytyy myös Turun yliopiston alaisen Tulevaisuustutkimuksen laitoksen sivuilta. http://www.utu.fi/fi/yksikot/ffrc/esittely/Sivut/home.aspx

Yrittäjän kannalta seurattavat globaalit megatrendit https://www.nordnetblogi.fi/sijoittaja-huomioi-globaalit-megatrendit/21/09/2016/