Digitalisaation polut | Pk-Digi

Digitalisaation polut

VTT:n Blogissa ( www.vttblog.com ) Jukka Hemilä ja Anna Viljakainen kirjoittavat digitalisaation mahdollistamasta liiketoimintamallien muutoksesta joka alkaa asiakkaan arvon uudelleen määrityksestä ja siitä, mitä uutta digitaalisuus voi siihen tuottaa. Yrityksen sisästä tehokkuutta voi parantaa siirtämällä rutiinityöt koneen hoidettavaksi tai automaattiseksi ja uudet järjestelmät mahdollistavat myös ajantasaiset prosessien seurannat ja niihin vaikuttamiset. Digitaalisuus voi myös mahdollistaa uusien palveluiden tuottamisen, joko olemassa oleville tai uusille asiakkaille. Tässä ajassa on tärkeää havaita mitkä prosessit ja tehtävät tulevat yksinkertaisesti häviämään ja mitä uutta syntyy tilalle.

https://vttblog.com/2016/06/09/teemana-digitalisaatio-miten-liiketoimintamallit-muuttuvat-digitalisaation-myota/

Tekes: Rajatonta rohkeutta. Tarinoina palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä. http://www.kulmat.fi/images/tiedostot/rajatonta_rohkeutta.pdf

Esimerkkejä uudesta liiketoiminnasta:
https://www.cgi.fi/25xmuutos?utm_source=Facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=25xmuutos2017&utm_content_ad2

Kaksi polkua digitalisaation käyttöönottoon:
Digitalisaation mahdollisuuksia voidaan Perttu Ahvenaisen (http://digitalistnetwork.com/2-tapaa-ymmartaa-digitalisaation-mahdollisuudet/) mukaan lähestyä kahdesta eri suunnasta.

 1. Pohdi kuinka voit tehostaa jo olemassa olevaa liiketoimintaasi digitalisaation avulla?
 2. Pohdi kuinka voit luoda kokonaan uusia ansainta-ja liiketoimintamalleja digitaalisuutta hyödyntäen?

Alla Ilmarinen & Koskelan esimerkkejä liiketoiminnan tehostamisen ja uuden liiketoiminnan luomisen mahdollisuuksista:

 • Palveluistaminen
  • pelkän tuotteen sijaan myydään myös (digitaalista) palvelua (esim. aktiiviranneke, joka kerää dataa pilvipalveluun, älyautopalvelu, jossa autoon kytkettävä laite on)
  • kertatoimitus muutetaan (digitaaliseksi) palveluliiketoiminnaksi (esim. Netflix- tai Spotify-palvelu)
  • teollinen internet (esim. Koncranesin nosturien etähuoltopalvelu)
 • Laajenna markkinoitasi
  • verkkokaupalla tavoitetaan globaali asiakaskunta, mikä mahdollistaa kysynnän myös niche-tuotteille (Hong Kongin kalastuksen verkkokauppa). Hakukoneoptimoinnilla on suuri rooli niche-tuotteiden esiin nostamisessa.
 • Transformaatio digitalisaation avulla
  • digitalisaatio muuttaa kokonaisia toimialoja (esim. Ifolor ja valokuvat, sekä laajentuminen lahjatavara- ja sisustusmarkkinaan)
  • digitaalisuus antaa mahdollisuuksia toimialaliukumiin (esim. Elisan Kirja)
 • Ekosysteemit ja epäsuorat ansaintamallit
  • monet uudet liiketoimintamallit perustuvat verkostoihin, jonka arvo asiakkaalle on suurempi kuin yhden toimijan
  • kaksisuuntainen liiketoimintamalli (esim. hakukoneiden käyttäjät ja mainostajat, rekrytointipalveluiden työnantajat ja työnhakijat, GoogleMaps, jossa karttapalvelu ja esim. ravintolat)
  • Googlen ilmaiset työkalut, joilla se sitouttaa käyttäjiä ja kerätä ansaintansa mainostajilta
 • Arvoketjun virtualisointi
  • toimintojen ulkoistaminen / omistuksen jakaminen ja sitä kautta arvoketjun virtualisointi (esim. Airbnb:n palvelu, jonka kautta yksityiset henkilöt voivat tarjota asuntojaan matkailijoille tai Netrauta, jolla ei ole lainkaan omia varastoja)
 • Ilmaisuuden ekonomia
  • Anna jotain ilmaiseksi ja tee ansainta jollain toisella tavalla (esim. Supercellin ja Rovion pelit ovat ilmaisia, mutta lisäosat, hahmot ja oheistuotteet ovat maksullisia)
 • Data pääomana
  • asiakkaista ja heidän transaktioistaan kertyy tietoa, jota yritys voi hyödyntää liiketoiminnassaan (esim. Facebook-käyttäjät, jotka ja joiden toimet kiinnostavat mainostajia; kohdentaminen)
  • teollinen internet ja siellä kerätty tieto (esim. GE:n akut, joissa sirut elinkaaren seurantaa varten)
 • Teknologian tuomat mahdollisuudet

Lähde: Vesa Ilmarinen ja Kai Koskela 2017. DIGITALISAATIO – Yritysjohdon käsikirja. Alma Talent. Helsinki 2017. Sivut 135-175 ja 31-33.
https://www.slideshare.net/kaide66/digitalisaatio-yritysjohdon-kasikirja-53286217