Uutiskirjeen sisältö | Pk-Digi

Uutiskirjeen sisältö

Uutiskirje on käytännössä sähköposti, jossa on verkkosivun ominaisuuksia. Siinä on yrityksen logo, graafisia elementtejä, kuvia, tekstejä ja linkkejä eteenpäin.

Tehdessäsi uutiskirjettä mieti kohderyhmääsi ja pohdi mitä hyötyä vastaanottajat saavat siitä, miksi he haluavat lukea sitä, sekä mikä on sen markkinoinnillinen tavoite. Sisällön tulee olla kiinnostava ja ajankohtainen ja suunnattu asiakkaan tarpeisiin. Asiakas pitää saada heti alussa kiinnostumaan sisällöstä eli kuvat, tyyli, otsikoinnit ratkaisevat jatkaako asiakas lukemista eteenpäin. Otsikoinnilla on suuri vaikutus siihen, jatkaako asiakas kirjeeseen tutustumista. Otsikon pituus ei saa ylittää 50 merkkiä. Lyhyt on aina parempi kuin pitkä.

Voit hyödyntää otsikoinnissa:
Personointia: ”Kesä tulossa, hanki kylvömultaa!”
Kysymystä: ” Onko muheva multa jo hankittuna?”
Leikittelyä: ”Multasormelle peuhattavaa!”
Toteamusta: ” Nyt kaikki kylvömullat puoleen hintaan!”
Rajoitettua saatavuutta: ” Vain tällä viikolla, kotiinkuljetus puoleen hintaan!”

Helppolukuinen uutiskirje sisältää 3 – 5 aihetta, jotka esitellään lyhyellä otsikolla, ingressitekstillä ja tarvittaessa kuvalla. Uutiskirjettä silmäillään, joten siihen ei kannata kirjoittaa pitkiä tekstejä. Jos asiaa on paljon, kannattaa hyödyntää linkittämistä väylänä lisätietoon. Kuvat ja otsikot voivat toimia myös linkkeinä. Linkkien avulla voi helposti seurata asiakkaiden kiinnostusta.

Uutiskirjeestä voi johtaa linkit:
kotisivuille
sähköpostiin
dokumenttiin
videoihin
sosiaaliseen mediaan

Uutiskirjeen rakenne kannattaa pitää aina samanlaisena, koska tuttu viesti saa vastaanottajan huomion helpommin ja hän myös löytää tarvitsemansa vakiomuotoisesta uutiskirjeestä. Sekava uutiskirje voi juuttua roskapostisuodattimeen tai vähintään lukijat peruvat sen tilauksen.

Käytä kirjeessä perusfontteja jotka aukeavat kaikkien koneella ja vältä VERSAALEILLA HUUTAMISTA sekä ylenpalttista huutomerkkien viljelyä!!! Ne vain ärsyttävät lukijaa eivätkä auta viestin perillemenossa.

Älä käytä yhdestä kuvasta koostuvaa viestiä. Sähköpostien roskapostisuodattimet reagoivat erityisesti tämän kaltaisiin viesteihin, koska epämääräiset tahot upottavat usein haitallisia koodin pätkiä kuviin. Puolet tekstiä ja puolet kuvaa on hyvä sääntö. Monissa sähköpostiohjelmissa kuvat eivät näy ilman niiden erillistä latausta. Uutiskirje ilman kuvia on torso ja se ei jaksa kiinnostaa lukijaa kovin pitkälle, eli huomioi kuvien voima.

Uutiskirjeissä ei kannata käyttää taustakuvaa vaan ennemmin taustaväriä. Taustakuvat hidastavat avautumista ja voivat toimia epäluotettavasti. Liukuvärien käyttöä kannattaa myös välttää.
http://www.emaileri.fi/hyva_tietaa/suoran_vuosi_2008/